Greška
Načelnik.ba
06. 06. 2020
PDF Ispis E-mail
Autor Press   
Srijeda, 13 Juni 2012 10:13

 Danas potpisani ugovori za raspodjelu sredstava u iznosu od 30. 000 KM


Picture048Na?elnik Op?ine Novo Sarajevo Nedad Koldo danas je u zgradi Op?ine Novo Sarajevo potpisao Ugovore sa predstavnicima ?etrnaest udruenja iz oblasti kulture i obrazovanja, a koji su aplicirali svoje projekte putem objavljenog Javnog poziva o finansiranju /sufinansiranju odabranih projekata iz granta namijenjenog za projekte iz oblasti kulture i obrazovanja Op?ine Novo Sarajevo.
Ugovore za realizaciju svojih projekata sa Op?inskim na?elnikom potpisali su predstavnici NVO Altruista Svjetlo  za projekat Art Line radionica za mlade s umanjenim sposobnostima, zatim Udruenje za kulturu Novo Sarajevo projekat Bosna Ekspres, eljezni?ko kulturno umjetni?ko drutvo eljezni?ar Sarajevo projekat Uklju?ivanje kolske populacije u kulturno umjetni?ka drutva ?iji je cilj odravanje, ?uvane i njegovanje folklorne tradicije BiH, Udruenje Ju Jutsu klub Zmajevi u BiH projekat Op?ina Novo Sarajevo prijatelj djece i ambijent ugodnog ivljenja, Udruenje Infohouse projekat Volontiraj kreditiraj, Udruenje za jezik i kulturu Lingvisti projekat Okrugli stol na temu diskriminacije putem jezika me?u mladima Op?ine Novo Sarajevo, Udruenje muzikotarapeuta projekat Muzikotarapeutska podrka za djecu sa poteko?ama u razvoju, Udruenje mladih No problem projekat kola stripa, Udruenje Green art projekat Oni bojama signaliziraju, Savez paraplegi?ara i oboljelih od dje?ije paralize FBiH projekat Informacijom do cilja izdavanje tampanog glasila Saveza paraplegi?ara i oboljelih od dje?ije paralize FBiH, Udruenje gra?ana ?ekog porijekla ?eka beseda projekat Informator 2011, Udruenje Drutvo prijatelja grada Sarajeva projekat Kultura koritenja javnog prevoza, Udruenje orintoloko drutvo Nae ptice projekat Spring Alive do?ekajmo prolje?e zajedno, te Udruenje Omladinska organizacija Osmjeh projekat Borba protiv aktuelnih poroka u drutvu droga, alkohol, cigarete.
Za ove namjene Op?ina Novo Sarajevo izdvojila je oko 30. 000 KM, a ukupno za finansiranje projekata za mlade, obrazovanje, kulturu i sport u 2012. godini izdvojeno je 61. 000 KM.
Predstavnici udruenja ?iji su projekti odabrani kao najbolji, iskoristili su priliku i zahvalili se Op?ini Novo Sarajevo i Op?inskon na?elniku na dugogodinjoj podrci.

Vie fotografija:

Ažurirano Srijeda, 13 Juni 2012 10:34