Greška
Načelnik.ba
06. 06. 2020
PDF Ispis E-mail
Autor Press   
Ponedjeljak, 14 Maj 2012 00:00

Povodom obiljeavanja 14. maja, Dana ehida i poginulih boraca i 16. maja, Dana Op?ine Novo Sarajevo, danas je u prostorijama Udruenja Organizacija porodica ehida i poginulih boraca Novo Sarajevo

sve?ano otvorena Spomen soba ehidima i poginulim borcima s podru?ja op?ine Novo Sarajevo (II faza) sa muzejskim eksponatima.


spomenSpomen sobu sve?ano su otvorili na?elnik Op?ine Novo Sarajevo Nedad Koldo, predsjedavaju?i OV Novo Sarajevo Neboja Simi?, pomo?nik na?elnika za bora?ko invalidsku zatitu Enisa Ibrahimovi? i dijete ehida, golman fudbalske reprezentacije BiH Ibrahim ehi?.
Brojnim ?lanovima porodica ehida i poginulih boraca, predstavnicima Op?ine Novo Sarajevo, novosarajevskih bora?kih udruenja, Foruma djece ehida i poginulih boraca, obratili su se Op?inski na?elnik Nedad Koldo, predsjedavaju?i OV Novo Sarajevo Neboja Simi?, Bahrija Kitua, predsjednica sarajevske kantonalne organizacije porodica ehida i poginulih boraca, predsjednik Foruma Enes Agi? i Enisa Ibrahimovi? pomo?nik Op?inskog na?elnika.
- Ove godine smo posvetili mnogo panje ovom pitanju, tako to smo povezali obiljeavanje dananjeg zna?ajnog datuma 14. maja, Dana ehida i poginnulih boraca sa obiljeavanjem 16. maja, Dana Op?ine i dana Pofali?ke bitke, ?emu je u mnogome doprinijela i pojava Foruma djece ehida i poginulih boraca. Na glavni zadatak je da se zajedno borimo za istinu o agresiji na BiH, a o tome svjedo?e imena naih 965 ehida, jer ti su ljudi branili Novo Sarajevo, Sarajevo, ali i ustavno pravni poredak nae drave Bosne i Hercegovine, istakao je na?elnik Op?ine Nedad Koldo.
Nakon sve?anog otvaranja spomen sobe poloeno je i cvije?e, te u?enjem Fatihe i minutom utnje odana po?ast svim ehidima i poginulim borcima.
Za realizaciju projekta otvaranja spomen sobe , Op?ina Novo Srajevo je za I fazu izdvojila 5. 000 KM, dok je za II fazu izdvojeno 6. 000 KM. Kako saznajemo od Enesa Agi?a, predsjednika Foruma otvaranje spomen sobe nije kraj ovog projekta, jer slijedi i tre?a faza, kojom je predvi?eno otvaranje multimedijalne sale i biblioteke sa knjigama i monografijama ehida i poginulih boraca, koje svjedo?e o historiji BiH.

 

Vie fotografija:

 


Very Simple Image Gallery:
Could not find folder /home/nacelnik/public_html/images/stories/images/spomen/


Ažurirano četvrtak, 24 Maj 2012 10:18