Greška
Načelnik.ba
02. 03. 2021
Vladavina prava PDF Ispis E-mail
Autor Press   
Utorak, 10 April 2012 00:00

pravoUkidanje pojedina?ne i grupne samovolje jedna je od osnovnih svrha demokratije i zna?i uspostavljanje vladavine prava. Punovane odluke i cjelokupno djelovanje vlasti moe se ostvariti samo na osnovu zakona prihva?enih u demokratskim politi?kim ustanovama.

U pravnoj dravi, za koju se socijalisti zalau, nedopustiva je bilo kakva proizvoljnost i samovolja u odlu?ivanju, do koje bi moglo do?i na osnovu privilegija ili birokratskih deformacija dravnih organa. U njoj se odlu?no iskorjenjuje svaki vid korupcije i mita. Sve dravne ustanove su izloene kriti?kom uvidu javnosti.

Stvar je javnog mjenja da kritikuje zakone koje smatraju nepravednim i da, eventualno, zahtjeva njihovo mjenjanje.

Dok zakoni vae, oni se moraju striktno primjenjivati, a njihovo legitimno tuma?enje mogu davati samo zakonodavna tijela koja su ih donijela.

Ažurirano četvrtak, 24 Maj 2012 09:45