Greška
Načelnik.ba
02. 03. 2021
PDF Ispis E-mail
Autor samih   
Ponedjeljak, 15 Maj 2017 09:40

strijelac2

Najboljim strelcima u kategoriji ena i mukaraca dodijeljene zahvalnice, pehari i medalje

U povodu obiljeavanja Dana Op?ine Novo Sarajevo u Sportskoj dvorani na Grbavici 13. maja ove godine odran je Takmi?enje u streljatvu za mukarce i ene u organizaciji Strelja?kog kluba Igman Hadi?i, a pod pokroviteljstvom Op?ine Novo Sarajevo.

Turnir je sve?ano otvorio op?inski na?elnik Nedad Koldo, istakavi kako je ovo takmi?enje u streljani sportske dvorane na Grbavici postalo tradicijapovodom obiljeavanja ovog najzna?ajnijeg dana za Op?inu Novo Sarajevo.Takmi?arima je, potom poelio sre?u i dobre rezultate, a predstavnicima SK Igman zahvalio na dobroj organizaciji. Ove godine na turniru su u?estvovale ekipe iz gradova irom Bosne i Hercegovine, poput Tuzle, Maglaja, Zenice, ivinica, Sarajeva, a svojim prisustvom takmi?enje su uveli?ali i takmi?ari iz Siska iz Hrvatske.

Najboljim strelcima u kategoriji ena i mukaraca, ekipama, kao i najstarijim i najmla?im takmi?arima dodijeljene su zahvalnice, pehari i medalje, a uru?io ih je op?inski na?elnik Nedad Koldo sa saradnicima.