Greška
Načelnik.ba
02. 03. 2021
Dodijeljene stipendije za djecu bez oba roditelja PDF Ispis E-mail
Autor samih   
Ponedjeljak, 15 Maj 2017 09:34

jetimi2Za ove namjene Op?ina Novo Sarajevo izdvojila sredstva u iznosu od 55.200 KM

U Memorijalnom centru Novo Sarajevo 11. maja ove godine op?inski na?elnik Nedad Koldo uru?io je stipendije za djecu bez oba roditelja sa podru?ja op?ine Novo Sarajevo, koji se nalaze na redovnom kolovanju, a na evidenciji su Centra za socijalni rad-Slube socijalne zatite Novo Sarajevo i nadlenih Op?inskih slubi.

Ove godine stipendije je dobilo 46 djece bez oba roditelja, za ta je Op?ina Novo Sarajevo u budetu izdvojila sredstva u iznosu od 55.200 KM.

U svom obra?anju op?inski na?elnik Nedad Koldo istakao je da je Op?ina Novo Sarajevo i ove godine nastavila tradiciju da brine o djeci koju prepoznaje kao posebnu kategoriju za koju ne postoje nikakvi kriteriji, osim da se radi o u?enicima koji su na redovnom kolovanju, a kada je u pitanju dodjela stipendija.

Stipendije se dodjeljuju za period od 12 mjeseci za kolsku 2016/2017. godinu.