Greška
Načelnik.ba
02. 03. 2021
PDF Ispis E-mail
Autor samih   
Ponedjeljak, 15 Maj 2017 09:28

ehid?lanovima porodica op?inski na?elnik Nedad Koldo uru?io prigodne nov?ane pomo?i

U Memorijalnom centru Novo Sarajevo, povodom obiljeavanja Dana Op?ine Novo Sarajevo 11. maja ove godine uprili?en je prijem za 100 porodica ehida i poginulih boraca sa podru?ja Novog Sarajeva. Tom prilikom, prisutni su imali priliku pogledati dokumentarni film o ehidima i poginulim borcima, te Memorijalnom centru na Kova?ima ?iji je autor Fond memorijala. Nakon filma, porodicama se obratio op?inski na?elnik Nedad Koldoisti?u?i da se ova aktivnost ve? tradicionalno organizira povodom obiljeavanja najzna?ajnijeg datuma za Op?inu Novo Sarajevo, kako bi se i na ovaj na?in pokazala briga i panja koju Op?ina prua ovim porodicama koje to svakako zasluuju, kao i drugi segmenti bora?ke populacije.

?lanovima porodica op?inski na?elnik Nedad Koldo uru?io je i skromne hedije, nakon ?ega je uprili?en obilazak Memorijalnog centra, stalne postavke posve?ene ratnim vojnim jedinicama iz perioda agresije na Bosnu i Hercegovinu 1992-1995, te izlobe ratnih fotografija povodom 16. maja Dana Op?ine Novo Sarajevo.