Greška
Načelnik.ba
02. 03. 2021
PDF Ispis E-mail
Autor samih   
Ponedjeljak, 15 Maj 2017 09:21

mezarja2Povodom Dana Op?ine Novo Sarajevo cvije?e poloila delegacija Op?ine Novo Sarajevo predvo?ena Op?inskim na?elnikom

Delegacija Op?ine Novo Sarajevo koju je predvodio na?elnik Op?ine Nedad Koldo, zajedno sa predstavnicima bora?kih udruenja, ?lanovima porodica ehida i poginulih boraca 12. maja odala je po?ast i poloila cvije?e na mezarja i groblja u Kantonu Sarajevo. U?enjem Fatihe i minutom utnje svim ehidima i palim borcima po?ast je odana na ehidskom mezarju Kova?i, namezar generala Armije R BiH Rasima Deli?a,mezar prvog predsjednika Predsjednitva R BiH Alije Izetbegovi?a, zatim namezarju Alipaine damije,groblue Lav,mezarju Stadion,groblju Sveti Josip,Sveti Marko, te namezarju Bu?a Potok,Spomen parku Vraca igroblju Vlakovo spomen park Aleja veterana.Polaganju cvije?a prisustvovali su i u?enici novosarajevskih osnovnih kola.