Greška
Načelnik.ba
02. 03. 2021
PDF Ispis E-mail
Autor samih   
Petak, 12 Maj 2017 08:41

revija3U?enici novosarajevskih osnovnih kola priredili bogat kulturno-umjetni?ki program povodom obiljeavanja Dana Op?ine Novo Sarajevo

Povodom obiljeavanja Dana Op?ine Novo Sarajevo u Me?unarodnom centru za djecu i omladinu Novo Sarajevo, 11. maja ove godine odrana je Revija kulturno-umjetni?kog stvaralatva u?enika osam osnovnih kola i Centra Vladimir Nazor. U?enici su se brojnim posjetiocima predstavili vokalno-instrumentalnim i folklornim nastupima, orkestarskim izvedbama i modernim plesom. Op?inski na?elnik Nedad Koldo u svom obra?anju zahvalio se u?enicima i nastavnicima koji ve? tradicionalno svojim angamanom na pripremi i izvedbi bogatog i raznovrsnog programa daju doprinos obiljeavanju Dana Op?ine Novo Sarajevo.
Organizator manifestacije je Op?ina Novo Sarajevo, a op?inski na?elnik je kao njen pokrovitelj ovom prilikom direktorima kola u?esnica uru?io simboli?ne nov?ane nagrade, kao znak podrke i zahvalnosti za uspjeno prire?eni kulturno zabavni program.