Greška
Načelnik.ba
06. 06. 2020
PDF Ispis E-mail
Autor samih   
Petak, 12 Maj 2017 08:19

trgherojad4Poloeno cvije?e i odana po?ast ehidima i poginulim borcima na Spomen obiljeju Malta

Dan mjesnih zajednica Dolac i eljezni?ka sve?ano je obiljeen u ponedjeljak 8. maja ove godine polaganjem cvije?a i odavanjem po?asti ehidima i poginulim borcima na Spomen obiljeju Malta, te na spomen obiljeju civilnim rtvama rata.

Na?elnik Op?ine Novo Sarajevo Nedad Koldo zajedno sa predstavnicima savjeta mjesnih zajednica, te ?lanovima porodica ehida i poginulih boraca ovog mjesnog podru?ja, potom je poloio cvije?e i na Spomen pano u prostorijama MZ Dolac, te Spomen pano u u prostorijama mjesne zajednice eljezni?ka.