Greška
Načelnik.ba
06. 06. 2020
PDF Ispis E-mail
Autor samih   
Srijeda, 29 Mart 2017 10:09

tekuce

Radovi ?e se izvoditi na podru?ju osamnaest novosarajevskih mjesnih zajednica

Na?elnik Op?ine Novo Sarajevo Nedad Koldo i direktorica firme Sarajevoputevi doo Sarajevo Nataa Fazli?, u ponedjeljak 27. marta potpisali su Sporazum o teku?em odravanju cesta po prioritetima mjesnih zajednica na podru?ju Op?ine Novo Sarajevo za 2017. godinu.

Vrijednost Sporazuma iznosi 452.000 KM. Radovi na teku?em odravanju cesta vrit ?e se na osamnaest novosarajevskih mjesnih zajednica, a podrazumijevaju sanaciju udarnih rupa, manje sanacije kolovoza i putnih objekata, postavljanje ivi?njaka i slivnika, popravak lokalnih ote?enja kolovoza, hitne popravke i intervencije u svrhu osiguranja odvijanja prometa, mjestimi?ne popravke kolovozne konstrukcije puta u cilju zatite i pove?anja nosivosti puta, poboljanje sistema odvodnje puta, sanaciju potpornih i oblonih zidova, te zamjenu ote?enih i postavljanje novih ahtova i slivnih reetki.