Greška
Načelnik.ba
02. 03. 2021
PDF Ispis E-mail
Autor samih   
Srijeda, 29 Mart 2017 10:02

kvhNovoopremljeni kabinet fizike, hemije i biologije sve?ano otvorio na?elnik Op?ine Novo Sarajevo Nedad Koldo

U prostorijama O Velei?ki heroji u utorak, 28. marta ove godine na?elnik Op?ine Novo Sarajevo Nedad Koldo sve?ano je otvorio novoopremljeni kabinet fizike, hemije i biologije.

Sve?anosti su, izme?u ostalih, prisustvovali predstavnici Vije?a roditelja O Velei?ki heroji i Vije?a roditelja Kantona Sarajevo, zatim direktori sarajevskih osnovnih kola, te nastavnici i u?enici kole.

Tim povodom, u?enici su priredili ogledni ?as u novootvorenom kabinetu, nakon ?ega su uru?ene zahvalnice kolektivima i pojedincima za pomo? i podrku u radu kole, a zahvalnicu je dobio i op?inski na?elnik Nedad Koldo.

Sanaciju i opremanje kabineta prirodnih nauka realizovao je menadment O Velei?ki heroji iz vlastitih sredstava u iznosu od oko 16.000 KM.