Greška
Načelnik.ba
02. 03. 2021
PDF Ispis E-mail
Autor samih   
Ponedjeljak, 20 Mart 2017 09:36

reflektori5U povodu Dana reintegracije Grbavice na poluvremenu utakmice sve?ano puteni u rad novoizra?eni reflektori na pomo?nom stadionu

U povodu obiljeavanja Dana reintegracije naselja Grbavica, Kova?i?i i Vraca u ?etvrtak, 16. marta na pomo?nom stadionu Grbavica odrana je revijalna utakmica izme?u NK Pofali?ki FK eljezni?ar.

Na poluvremenu utakmice, sve?ano su puteni u rad novoizra?eni reflektori na pomo?nom stadionu, ?iju izgradnju je finansirala Op?ina Novo Sarajevo.

Tim povodom, prisutnima su se obratili predsjednik Organizacionog odbora za obiljeavanje Dana reintegracije Grbavice Asif Mehanovi?, zatim predsjednik Kantonalnog fudbalskog saveza Galib Kulovac, te na?elnik Op?ine Novo Sarajevo Nedad Koldo.

U svom obra?anju, op?inski na?elnik istakao je da Op?ina Novo Sarajevo kontinuirano provodi niz aktivnosti kada je u pitanju poboljanje stanja u oblasti sporta i stvaranja sportskog prostora za djecu i omladinu, a nakon postavljanja vjeta?ke trave, sanacije svla?ionica na pomo?nom terenu, postavljeni su i reflektori kako bi se svim sportskim klubovima koji koriste pomo?ni stadion Grbavica, omogu?io kvalitetniji teren za odravanje svojih aktivnosti i u ve?ernjim satima.

Nastavak utakmice odigran je po prvi put na osvijetljenom travnjaku, a nakon fer igre, rezultat je bio 1:1.

Za ekipu NK Pofali?ki igrali su:Mostarli? Kerim, Muminovi? Alen, Nezirovic Sanjin, Mostarli? Omar, Vanjo Adin, Hoo Enel, Dagi? Selvir, Trnka Amer, Mahovac Mirzet, Aljovi? Admir, Didi? Senad. Drugo poluvrijeme igrali su: Rami? Damir, Bukva Elvir, Hodi? Semir, Hajradinovi? Hamza, ?orali? Armin, Bibi? Kenan, El-Basti Amar, Karup Tarik, Heri? Bersem, Muslim Denis.ef stru?nog taba NK Pofali?ki Holjan Alen.

Za ekipu juniora FK eljezni?ar igrali su: Muija Benjamin, Mladina Gianni, He?o Riad, Bojani? Rade, Arnautovi? Ahmed Muhamed, Islamovi? Admir, ?ori? Antonio, Maslo Abdulah, Brajlovi? Bilal, Midi? Ismar, Mehovi? Haris, Radonja Adnan, Mujezinovi? Zaim, Aleti? aban, Subai? Tarik, Mujanovi? Vernes, Bidan Haris, Kurtovi? Edis, Kurtovi? Arnes, Kulovi? Dani, Selimovi? Taib, Selimovi? Berin, Arnautovi? Devad.Trener juniora FK eljezni?ar Joldi? Omer.

Nakon odigrane utakmice, trening na osvijetljenom pomo?nom terenu na Grbavici odrali su najmla?i ?lanovi FK eljezni?ar.