Greška
Načelnik.ba
06. 06. 2020
PDF Ispis E-mail
Autor Administrator   
Ponedjeljak, 27 Februar 2017 13:13

uzine4Op?inski na?elnik Nedad Koldo potpisao ugovore sa direktorima novosarajevskih osnovnih kola i Centra Vladimir Nazor

Na?elnik Op?ine Novo Sarajevo Nedad Koldo i direktori devet novosarajevskih osnovnih kola u ?etvrtak, 23. februara ove godine potpisali su Ugovore o finansiranju ?a?kih uina za u?enike slabijeg materijalnog stanja za drugo polugodite kolske 2016/2017. godine.

Op?ina Novo Sarajevo svake godine izdvaja sredstva za finansiranje ?a?kih uina koje ?e koristit 240 u?enika u stanju socijalne potrebe iz osnovnih kola: Kova?i?i, Velei?ki heroji, Pofali?i, Grbavica II, ?engi? Vila I, Malta , Hrasno, Grbavica I i Centar Vladimir Nazor.

U svom obra?anju op?inski na?elnik Nedad Koldo istakao da je ovo samo jedan vid pomo?i i podrke koju ve? dugi niz godina Op?ina prua osnovnim kolama, posebno ovoj kategoriji djece, kojima je ona i najpotrebnija, sa ciljem da se svakom djetetu omogu?i uina.

- Pored finansiranja ?a?kih uina, Op?ina Novo Sarajevo je i ove godine obezbijedila besplatan prevoz u?enika sa poteko?ama u razvoju, te prevoz u?enika do kola iz naselja Hrasno brdo, Kova?i?i i Vraca, istakao je na?elnik Nedad Koldo.

Zulfo Ahmetovi?, direktor Centra Vladimir Nazor zahvalio se Op?ini Novo Sarajevo na dugogodinjoj podrci, kako ovom Centru, tako i svim ostalim novosarajevskim osnovnim kolama, te istakao da je ovo vaan segment za sve u?enike i roditelje Centra Vladimir Nazor, obzirom da je u ovoj koli 90% u?enika u stanju socijalne potrebe.