Greška
Načelnik.ba
06. 06. 2020
PDF Ispis E-mail
Autor samih   
Ponedjeljak, 20 Februar 2017 09:10

smDirektori devet javnih obrazovnih ustanova potpisali sporazume sa op?inskim na?elnikom Nedadom Koldom

Direktori devet javnih obrazovnih ustanova potpisali su sa op?inskim na?elnikom Nedadom Koldom sporazume o finansiranju prevoza redovnih u?enika sa smetnjama u kretanju i njihovih pratioca sa podru?ja op?ine Novo Sarajevo za 2017.godinu.

Sporazumi su potpisani sa slijede?im javnim ustanovama: O Grbavica I; O Kova?i?i; O Skender Kulenovi?; Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Vladimir Nazor; Centar za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu BiH; Centar za slunu i govornu rehabilitaciju; Zavod za specijalno obrazovanje i odgoj djece Mjedenica; kola za srednje stru?no obrazovanje i radono osposobljavanje i Srednja kola za okoli i drvni dizajn Sarajevo.

Ukupni trokovi prevoza za u?enike sa smetnjama u kretanju i za njihove pratioce u 2017.godini iznosit ?e oko 33.000 KM.