Greška
Načelnik.ba
06. 06. 2020
PDF Ispis E-mail
Autor Administrator   
Utorak, 14 Februar 2017 13:26

mc6Uprili?en obilazak izlobe ratnih fotografija i historijski ?as o periodu odbrane Sarajeva i Op?ine Novo Sarajevo

U?enici O Grbavica I, u petak, 10. februara obili su Memorijalni centar Novo Sarajevo, te pored stalne postavke o ratnim vojnim jedinicama iz perioda 1992. 1995. sa podru?ja op?ine Novo Sarajevo, obili su i privremenu izlobu ratnih fotografija i zastava Prvog korpusa Armije RBiH. Tim povodom, ratni vojni komandant Mehemed Cero u?enicima od estog do osmog razreda odrao je historijski ?as o periodu odbrane Sarajeva i Op?ine Novo Sarajevo. Historijskom ?asu prisustvovao je op?inski na?elnik Nedad Koldo, te na?elnik Op?ine Centar Nedad Ajnadi?, koji je ovom prilikom donirao i odre?eni broj knjiga kako bi se obogatio bibliotetski fond Memorijalnog centra.

Aktivnosti se realiziraju u okviru projekta Njegovanje tradicije odbrambeno oslobodila?ke borbe, kojeg provodi Op?ina Novo Sarajevo u saradnji sa osnovnim novosarajevskim kolama i bora?kim udruenjima.

U svom obra?anju, op?inski na?elnik Nedad Koldo istakao je da je u periodu agresije na Bosnu i Hercegovinu od 1992-1995.godine podru?je Op?ine Novo Sarajevo bilo je poprite izuzetno vanih bitaka za opstanak i odbranu drave.

- Naa je obaveza da njegujemo kulturu sje?anja i sa?uvamo istinu o herojskim borbama, i u tu svrhu Op?ina Novo Sarajevo je izgradila Memorijalni centar kako bi svjedo?io o hrabrosti boraca Armije RBiH i batinio sje?anja na sve borbene jedinice Novog Sarajeva, kao i bitke koje su se desile na ovom podru?ju, istakao je na?elnik Koldo.

Tokom trajanja projekta, koji je zapo?eo u mjesecu decembru 2016. godine, Memorijalni centar Novo Sarajevo posjetilo je vie od 150 u?enika osnovnih kola Hrasno i Grbavica I.

Ažurirano Utorak, 14 Februar 2017 13:31