Greška
Načelnik.ba
06. 06. 2020
Potpredsjednica Federacije BiH u posjeti Op?ini Novo Sarajevo PDF Ispis E-mail
Autor Administrator   
Utorak, 07 Februar 2017 13:56

pf1Op?inski na?elnik Nedad Koldo i potpredsjednica FBiH Melika Mahmutbegovi?obili Centar za zdravo starenje, Memorijalni centar, Sportsku dvoranu i Centar "Boko Buha"

Potpredsjednica Federacije Bosne i Hercegovine Melika Mahmutbegovi? u srijedu, 01. februara posjetila je Op?inu Novo Sarajevo gdje ju je primio op?inski na?elnik Nedad Koldo sa saradnicima. Tim povodom, na?elnik Koldo predstavio je potpredsjednici Mahmutbegovi? realizirane projekte u prethodnom periodu, te planirane aktivnosti za naredni period, posebno isti?u?i realizaciju kapitalnih projekata poput izgradnje sportske dvorane, uspostave mree centara za zdravo strarenje, otvaranje Memorijalnog centra, te niza drugih projekata.

Nakon razgovora u zgradi Op?ine, op?inski na?elnik i potpredsjednica FBiH Mahmutbegovi? obili su Centar za zdravo starenje u naselju Hrasno, gdje su ih muzikui i pjesmu do?ekali brojni ?lanovi i volonteri Centra. Nakon obilaska prostorija Centra ,druenja i razgovora sa prisutnima, potpredsjednica je istakla da je u prethodnoj godini i po?etkom ovegodinebila u prilici da posjeti mnoge op?ine irom Federacije BiH, kao i da joj je ?ast to je danas dola u posjetu Op?ini, koja vrijedi za jednu od najuspjenijih op?ina, te iza koje stoje brojni rezultati rada.

- Imala sam potrebu da do?em u posjetu jednoj ure?enoj op?ini. Rezultat rada i onoga to se ?ini na infrastrukturnom dijelu je impresivan. Oduevljena sam ovim Centrom, radionicama, ru?nim radovima i mogu?no?u da do?u do izraaja, ali i zahvalna na?elniku Koldi koji je omogu?io ovu priliku - izjavila je potpredsjednica FbiH, te dodala da je ovo primjer kako se osobama tre?e ivotne dobi moe omogu?iti dostojanstven na?in ivota.

Op?inski na?elnik Nedad Koldo istakao je da se danas, izme?u ostalog, razgovaralo o pitanjima koja optere?uju komunikaciju jedinica lokalne samouprave sa viim nivoima vlasti, te naveo da je dananjom posjetom predvi?eno samo nekoliko obilazaka projekata Op?ine, sa ciljem da potpredsjednica Federacije BiH sve one dobre stvari koje vidi i prepozna u Novom Sarajevu preporu?i i drugima.

Nakon posjete Centru za zdravo starenje, Mahmutbegovi? i Koldo obili su i Memorijalni centar "Novo Sarajevo" gdje su obili stalnu postavku namijenjenu ratnim vojnim jedinicama iz perioda 1992-1995 godina, te privremenu postavku ratnih fotografija i zastava Prvog korpusa Armije RBiH.

Gosti su se potom uputili u obilazak Sportske dvorane Grbavica, zatim gradilita na Junoj longitudinali, te Centra "Boko Buha".
Ažurirano Utorak, 07 Februar 2017 14:02