Greška
Načelnik.ba
06. 06. 2020
PDF Ispis E-mail
Autor Administrator   
Ponedjeljak, 30 Januar 2017 09:05

ski3Ove godine Op?ina Novo Sarajevo obezbijedila besplatnu kolu skijanja za vie od 160 u?enika novosarajevskih osnovnih kola

Op?inski na?elnik Nedad Koldo sa saradnicima u petak, 13. januara ove godine obiao je polaznike kole alpskog i nordijskog skijanja na planini Igman, na Malom i Velikom polju. I ove godine, Op?ina Novo Sarajevo obezbijedila je besplatnu obuku u alpskom skijanju za prvih 60 prijavljenih novosarajevskih osnovaca, a aranman obuhvata: prijevoz, ski kartu (baby lift ili dvosjed), ski obuku, ?aj za vrijeme pauze, smjetaj za ski opremu, osiguranje i ljekarski nadzor. Obuke se realizuju u saradnji sa Sportskim savezom Kantona Sarajevo, a odvijaju se u ?etiri smjene.

Pored obuke alpskog skijanja, Op?ina Novo Sarajevo je za u?enike novosarajeskih osnovnih kola organizirala i besplatnu obuku nordijskog skijanja na Igmanu Veliko polje za 100 prijavljenih u?enika, koju provodi UG SKI klub Igman.

Zahvaljuju?i povoljnim vremenskim uvjetima za skijanje na olimpijskoj planini Igman stvoreni su i neophodni uslovi za realizaciju ovog tradicionalnog projekta op?ine, te ?e tako veliki broj u?enika biti u mogu?nosti i ove godine provesti svoj zimski raspust drue?i se na zdrav i kvalitetan na?in.

U svom obra?anju Op?inski na?elnik Nedad Koldo istakao je kako Op?ina Novo Sarajevo svake godine provodi tri programa sportskih aktivnosti za u?enike osnovnih kola Novog Sarajeva, kolu alpskog i nordijskog skijanja, te kolu plivanja, a ove godine za svu djecu organizirano je i besplatno klizanje na Vilsonovom etalitu koje se provodi u okviru manifestacije Ledena ?arolija Op?ine Novo Sarajevo . Pored sportskih aktivnosti, u?enici novosarajevskih osnovnih kola tokom zimskog raspusta imali su priliku poha?ati jednu od u pet kulturno obrazovnih radionica u prostorijama Me?unarodnog centra za djecu i omladinu Novo Sarajevo, a koje se provode u okviru realizacije projekta Vankolske aktivnosti 2016 .

Ažurirano Ponedjeljak, 30 Januar 2017 09:26