Greška
Načelnik.ba
02. 03. 2021
PDF Ispis E-mail
Autor samih   
Petak, 26 Avgust 2016 08:53

cvd7Ugovore za projekte iz oblasti obrazovanja, kulture, sporta, podrke mladima i podrke za djecu sa poteko?ama u razvoju potpisao op?inski na?elnik Nedad Koldo

Op?inski na?elnik Nedad Koldo, 18. avgusta ove godine u Me?unarodnom centru za djecu i omladinu Novo Sarajevo potpisao je ugovore sa predstavnicima 13 organizacija civilnog drutva ?iji projekti su odabrani po Javnom pozivu za predaju prijedloga projekata iz oblasti obrazovanja, kulture, sporta, podrke mladima i podrke za djecu sa poteko?ama u razvoju. Prema rije?ima na?elnika Nedada Kolde po prvi put je ove godine uspjeno primjenjena Odluka o na?inu odabira i pra?enju realizacije projekata nevladinih/neprofitnih organizacija po LOD metodologiji Op?ine Novo Sarajevo. Pored ovih projekata Op?ina Novo Sarajevo je u okviru Javnog poziva odobrila jo 3 projekta iz oblasti zatite okolia u iznosu od 45.763 KM, tako da je iz op?inskog budeta za ovih 16 projekata izdvojeno gotovo 135.000 KM, istakao je Koldo. Prethodno je tako?er po istoj Odluci proveden Javni poziv, te su odabrani projekti 14 udruenja iz oblasti bora?ko invalidske zatite za koje su izdvojena sredstva u iznosu od 200.000 KM , dodao je Koldo.

Op?ina Novo Sarajevo ve? tre?u godinu finansira projekat Demokratskog omladinskog pokreta (DOP) pod nazivom Info centar za mlade Op?ine Novo Sarajevo.

Na zadatak je da pomognemo mladim ljudima u razli?itim poljima njihovog djelovanja i rada, a Info centar za mlade koji je smjeten u Me?unarodnom centru za djecu i omladinu je prvi centar takve vrste u Kantonu Sarajevu. Op?ina Novo Sarajevo je svojom podrkom prepoznala kvalitet i zna?aj ovog projekta za mlade ljude, kazao je Ernad Deni ?omaga , predsjednik DOP-a.

Koarkaki klub Sampi realizirat ?e projekat Ja?anje sportskog duha kroz takmi?enje u koarci ?ija ciljna grupa su u?enici 6. i 7. razreda novosarajevskih osnovnih kola, a finalne utakmice odrat ?emo u sportskoj dvorani na Grbavici to nam predstavlja posebno zadovoljstvo, kazao je predsjednik kluba Zulfo Arukovi?, te se zahvalio Op?ini Novo Sarajevo na podrci koarci kao razvojnom sportu posebno za mlade ljude.

Op?ina Novo Sarajevo je za realizaciju ovih 13 projekata izdvojila sredstva u iznosu od 88.338 KM.

Oblast obrazovanja - 31.205 KM iz kojih ?e se finansirati:

Projekat Fondacije Nova nada pod nazivom Ko ako ne mi?;

Projekat Centra za razvoj socijalnog poduzetnitva pod nazivom Biznis akademija;

Projekat Udruenja Svitanje pod nazivom Pisanje projekata po standardima EU;

Projekat Udruenja Nove mogu?nosti pod nazivom Edukacija o projektnom ciklusu;

Projekat Udruenja Sveznalice pod nazivom Edukativne radionice za djecu predkolskog uzrasta.

Oblast kulture - 8.378 KM iz kojih ?e se finansirati:

Projekat Udruenja adrvan pod nazivom O?uvanje sevdalinke kao kulturne batine BiH.

Oblast sporta - 20.950 KM iz kojih ?e se finansirati:

Projekat Udruenja Profesional pod nazivom Peti me?unarodni fudbalski turnir U 17 Igraj fudbal ivi ivot;

Projekat Karate kluba IPPON pod nazivom Promocijom karate sporta kroz takmi?enje smanjiti nasilnost me?u djecom i njegovati moralne osobine;

Projekat Judo kluba Olimp pod nazivom Sport kao vid prevencije vrnja?kog nasilja;

Projekat Koarkakog kluba Sampi pod nazivom Ja?anje sportskog duha kroz takmi?enje u koarci.

Oblast podrke mladima - 9.794 KM iz kojih ?e se finansirati:

Projekat Demokratskog omladinskog pokreta pod nazivom Info centar za mlade Op?ine Novo Sarajevo.

Oblast podrke za djecu sa poteko?ama u razvoju - 18.011 KM iz kojih ?e se finansirati:

Projekat Udruenja Zajedno naprijed pod nazivom Podrka inkluzivnom obrazovanju kroz izradu didakti?kih materijala;

Projekat kole fudbala Respekt pod nazivom Fudbal za sve.