Greška
Načelnik.ba
06. 06. 2020
PDF Ispis E-mail
Autor samih   
četvrtak, 18 Avgust 2016 10:06

pd1UNEP i SFF organizirali dan festivala posve?en okoliu u BiH

Drugu godinu zaredom Program Ujedinjenih nacija za okoli (United Nations Environment Programme -UNEP) i Sarajevo film festival (SFF) organizirali su u okviru programa Festivala dan posve?en okoliu u Bosni i Hercegovini (BiH).

U okviru programa na Vilsonovom etalitu 17. augusta odran je PriroDan sajam kojem je prisustvovao i op?inski na?elnik Nedad Koldo. U programu sajma u?estvovale su brojne institucije, Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo samobilnom stanicom za monitoring kvaliteta zraka, Federalni hidrometeoroloki zavod, Javna ustanova zati?ena podru?ja Kantona Sarajevo, zatim UNDP - Zeleni ekonomski razvoj,USAID/UNDP Via Dinarica: platforma za odrivi razvoj turizma i lokalni ekonomski rast, kao i udruenja gra?ana.

Ovogodinji PriroDan posve?en je problemu loeg kvaliteta zraka i klimatskim promjenama u BiH, sa ciljem zagovaranje promjena u svakodnevnom ponaanju i provo?enje Parikog sporazuma o klimatskim promjenama na terenu kroz ?itav niz interaktivnih doga?aja koji uklju?uju i javnost i donosioce odluka. Misija PriroDana ove godine bila je da informie i osnai gra?ane da poduzmu efikasne mjere u poboljanju kvaliteta zraka putem individualnih akcija usmjerenih na glavne izvore zaga?enja, kao i da se pokrene drutveni interes za aktivno provo?enje politika usmjerenih na smanjenje aero-zaga?enja.