Greška
Načelnik.ba
02. 03. 2021
PDF Ispis E-mail
Autor samih   
Petak, 15 Juli 2016 07:58

p201613Izletu na Igmanu prisustvovalo 1500 penzionera sa podru?ja Op?ine Novo Sarajevo

Op?ina Novo Sarajevo organizirala je 7. jula ove godine za svoje penzionere tradicionalni, deveti po redu izlet na Igman. Vie od 1500 novosarajevskih penzionera ukrcalo se u jutarnjim satima u 25 autobusa kod hotela Bristol, a ispratio ih op?inski na?elnik Nedad Koldo. Na jednom od najljepih sarajevskih izletita, Igmanu, za penzionere je bila obezbije?ena hrana i pi?e (rotilj, grah, kafa i osvjeavaju?a pi?a), te muzi?ki program u izvedbi Abida Sakalaa.

U svom obra?anju prisutnim penzionerima i gostima op?inski na?elnik Nedad Koldo istakao je svoje izuzetno zadovoljstvo to je i u ovim sloenim vremenima i ove godine realizovan jedan ovako lijep i pozitivan doga?aj, te obe?ao prisutnim penzionerima da ?e se ova dobra praksa po kojoj je Op?ina Novo Sarajevo jedinstvena u regionu, nastaviti i narednih godina na zadovoljstvo kako njenih u?esnika, tako i organizatora. Op?inski na?elnik zahvalio se ovom prilikom i svim zaslunim za izuzetno dobru organizaciju dananjeg izleta, prije svega Udruenju penzionera Novo Sarajevo, a zatim i uposlenicima Op?ine Novo Sarajevo, ali i velikom broj mladih ljudi volontera, kao i pripadnicima Dobrovoljnog vatrogasnog drutva Novo Sarajevo, Doma zdravlja Novo Sarajevo i II policijske uprave.

Zahvaljuju?i dobroj organizaciji sve je proteklo u najboljem redu, vremenske prilike su tako?er ile na ruku izletnicima, te su penzioneri zadovoljni stigli u Sarajevo u ranim ve?ernjim satima. Prethodnih godina jednodnevni izleti su odrani, osim na Igmanu, na Bijambarama, te u mjestu Sadba pored Drine u blizini Gorada.