Načelnik.ba
18. 09. 2019
Ekonomija PDF Ispis E-mail
Autor Press   
Utorak, 10 April 2012 00:00

ekonomijaNereguslisana tržišna privreda neizbježno vodi povremenim poremećajima, zastojima i kriznim situacijama, u kojima propada znatan dio društvenog bogatstva, i u kojima veliki broj stanovništva ostaje bez osnovnih sredstava za život. Posleij katastrofalne depresije 30-tih godina ovog vijeka, napušten je u cijelom svijetu tradicionalni liberalni model neregulisane tržišne privrede. Država je preuzela regulativnu ulogu kojom uspostavlja stabilne okvire privrednim tokovima.

Mi se suprotstavljamo proizvoljnom uplitanju države u rad preduzeća kojima se ograničava njihova samostalnost i sputava slobodna ekonomska inicijativa. Međutim, neophodna je naša uloga u sljedećem:

- da određenom monetarnom politikom obezbjeđuje razvoj i da obuzdava inflaciju;

- da određenom poreskom politikom ne samo obezbjeđuje sredstva potrebna za pokrivanje državnih rashoda, već i da stimuliše propulzivne grane privrede i destimuliše one čiji je rast neželjen;

- da utvrđuje i sprovodi određenu politiku razvoja, naročito u onim oblastima gde raspolažemo sopstvenim prirodnim bogastvima, i gde su potrebni tehnološki proboji za koje sama privreda nije sposobna;

- da određenom ekološkom politikom sprečava zagađivanje životne sredine i omogućuje optimalno korišćenje prirodnih sirovina i energije.

Ažurirano četvrtak, 24 Maj 2012 09:45