Greška
Načelnik.ba
02. 03. 2021
Socijalna politika PDF Ispis E-mail
Autor Press   
Utorak, 10 April 2012 00:00

socijalNa interes je otvorenost za sve gra?ane koji prihvataju programske ciljeve i zalau se za:
- O?uvanje teritorijalnog integriteta i ja?anje dravnog suvereniteta i nezavisnosti Bosne i Hercegovine, kao nedjeljive drave u kojoj su narodi BiH - Bonjaci, Hrvati i Srbi - jednakopravni i konstitutivni na cijeloj teritoriji drave.
- Razvijanje prosperitetne trine ekonomije na jedinstvenom ekonomskom prostoru Bosne i Hercegovine,
- Borbu protiv diskriminacije na nacionalnoj, vjerskoj, socijalnoj, spolnoj i drugoj osnovi,
- Uspostavljanje odgovaraju?e zdravstvene pomo?i za sve gra?ane BIH,
- Stvaranje uvjeta za odrivi povratak raseljenih osoba,
- Zalaganje za prava Bonjaka u zemljama regiona,
- Razvijanje saradnje i ja?anje veza sa BH dijasporom,
- Razvijanje regionalne stabilnosti i saradnje, naro?ito sa susjednim dravama,

Ažurirano četvrtak, 24 Maj 2012 09:45