Greška
Načelnik.ba
02. 03. 2021

Odrano takmi?enje u streljatvu za mukarce i ene

1111 Najboljim strelcima u kategoriji ena i mukaraca dodijeljene zahvalnice, pehari i...

Odrana Revija kulturno umjetni?kog stvaralatva

U?enici novosarajevskih osnovnih kola priredili bogat kulturno-umjetni?ki program povodom...

Odrana Brdsko-biciklisti?ka utrka Fikret Krakonja Novo Sarajevo 2017

U okviru obiljeavanja Dana Op?ine Novo Sarajevo odran i memorijalni Malonogometni turnir...

Novi kabinet prirodnih nauka u O Velei?ki heroji

Novoopremljeni kabinet fizike, hemije i biologije sve?ano otvorio na?elnik Op?ine Novo Sar...

Nerijeenim rezultatom odigrana revijalna utakmica NK Pofali?ki FK eljezni?ar

U povodu Dana reintegracije Grbavice na poluvremenu utakmice sve?ano puteni u rad novoizr...

 • Odrano takmi?enje u streljatvu za mukarce i ene

  Ponedjeljak, 15 Maj 2017 09:40
 • Odrana Revija kulturno umjetni?kog stvaralatva

  Petak, 12 Maj 2017 08:41
 • Odrana Brdsko-biciklisti?ka utrka Fikret Krakonja Novo Sarajevo 2017

  Petak, 12 Maj 2017 08:27
 • Novi kabinet prirodnih nauka u O Velei?ki heroji

  Srijeda, 29 Mart 2017 10:02
 • Nerijeenim rezultatom odigrana revijalna utakmica NK Pofali?ki FK eljezni?ar

  Ponedjeljak, 20 Mart 2017 09:36
PDF E-mail
Autor samih   
Petak, 12 Maj 2017 08:41

revija3U?enici novosarajevskih osnovnih kola priredili bogat kulturno-umjetni?ki program povodom obiljeavanja Dana Op?ine Novo Sarajevo

Povodom obiljeavanja Dana Op?ine Novo Sarajevo u Me?unarodnom centru za djecu i omladinu Novo Sarajevo, 11. maja ove godine odrana je Revija kulturno-umjetni?kog stvaralatva u?enika osam osnovnih kola i Centra Vladimir Nazor. U?enici su se brojnim posjetiocima predstavili vokalno-instrumentalnim i folklornim nastupima, orkestarskim izvedbama i modernim plesom. Op?inski na?elnik Nedad Koldo u svom obra?anju zahvalio se u?enicima i nastavnicima koji ve? tradicionalno svojim angamanom na pripremi i izvedbi bogatog i raznovrsnog programa daju doprinos obiljeavanju Dana Op?ine Novo Sarajevo.
Organizator manifestacije je Op?ina Novo Sarajevo, a op?inski na?elnik je kao njen pokrovitelj ovom prilikom direktorima kola u?esnica uru?io simboli?ne nov?ane nagrade, kao znak podrke i zahvalnosti za uspjeno prire?eni kulturno zabavni program.

Više...
 
PDF E-mail
Autor samih   
Petak, 12 Maj 2017 08:34

pregled2Sje?anje na ehide i poginule borce Novog Sarajeva, posjeta u?enika Spomeni?kom kompleksu Tunel D-B i Memorijalnom centru Novo Sarajevo

U okviru obiljeavanja Dana Op?ine Novo Sarajevo u toku je manifestacija Dani sje?anja na ehide i poginule borce sa podru?ja op?ine Novo Sarajevo koju organizira Udruenje Organizacija porodica ehida i poginulih boraca Novo Sarajevo. Tim povodom, u ponedjeljak i utorak 8. i 9. maja ove godine odran je prigodan program i polaganje cvije?a na spomen obiljejima ?engi? Vila i Malta. Cvije?e je zajedno sa predstavnicima bora?kih udruenja, ?lanovima porodica ehida i poginulih boraca, poloila i delegacija Op?ine Novo Sarajevo koju je predvodio na?elnik Nedad Koldo. Navedenu manifestaciju svojim u?e?em uveli?ali su i u?enici osnovnih kola ?engi? Vila I i Malta koji su izveli kompoziciju Jedna si jedina, te pro?itali imena ehida i poginulih boraca koji se nalaze na pomenutim spomen obiljeijima.

Više...
 
PDF E-mail
Autor samih   
Petak, 12 Maj 2017 08:19

trgherojad4Poloeno cvije?e i odana po?ast ehidima i poginulim borcima na Spomen obiljeju Malta

Dan mjesnih zajednica Dolac i eljezni?ka sve?ano je obiljeen u ponedjeljak 8. maja ove godine polaganjem cvije?a i odavanjem po?asti ehidima i poginulim borcima na Spomen obiljeju Malta, te na spomen obiljeju civilnim rtvama rata.

Na?elnik Op?ine Novo Sarajevo Nedad Koldo zajedno sa predstavnicima savjeta mjesnih zajednica, te ?lanovima porodica ehida i poginulih boraca ovog mjesnog podru?ja, potom je poloio cvije?e i na Spomen pano u prostorijama MZ Dolac, te Spomen pano u u prostorijama mjesne zajednice eljezni?ka.

Više...
 
PDF E-mail
Autor samih   
Petak, 12 Maj 2017 08:27

brdska4U okviru obiljeavanja Dana Op?ine Novo Sarajevo odran i memorijalni Malonogometni turnir Zahir Panjeta

Brdsko-biciklisti?ka utrka Fikret Krakonja Novo Sarajevo 2017 odrana je u srijedu, 10. maja ove godine na brdu Hum po sedmi put u okviru obiljeavanja Dana Op?ine Novo Sarajevo. Na ovogodinjoj utrci su u?estvovale su peto?lane ekipe iz osam osnovnih kola s podru?ja op?ine Novo Sarajevo, odnosno 40 biciklista.

Prvo mjesto u kategoriji pojedina?ne nagrade osvojio je Faruk Kandi? iz O Hrasno, drugo mjesto pripalo je Sanjinu Gui iz O Kova?i?i, dok je tre?e mjesto osvojio Salem Jusufbai? iz O Hrasno. U ekipnom plasmanu prvo mjesto osvojila je ekipa O Malta, drugo mjesto zauzela je O Kova?i?i, dok je tre?e mjesto pripalo O Pofali?i. Nagrade prvoplasiranima uru?io je op?inski na?elnikNedad Koldo.

Više...
 
PDF E-mail
Autor samih   
Petak, 12 Maj 2017 08:12

djecas1Delegacija Op?ine Novo Sarajevo poloila cvije?e na Spomen-obiljeje ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva 1992 1995

U organizaciji Udruenja roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva 92 95 u utorak 9. maja 2017. godine na Dana pobjede nad faizmom ispred Spomen-obiljeja ubijenoj djeci Sarajeva odrana je manifestacija pod nazivom A bili su samo djeca. Cilj manifestacije, koja se obiljeava ve? devetu godinu za redom, jeste sje?anje na neduno stradanje djece, te poruka mira da se ovakvi doga?aji vie nigdje i nikome ne ponove.

Manifestaciji je prisustvovala i delegacija Op?ine Novo Sarajevo koju je predvodio Op?inski na?elnik Nedad Koldo, koji je zajedno sa ostalim zvani?nicima, roditeljima i rodbinom ubijene djece opkoljenog Sarajeva poloio cvije?e na spomen - obiljeje i u?enjem Fatihe i minutom utnje odao po?ast nevinim rtvama agresije.

Više...
 
Više članaka...


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Socijalna politika

News image

Socijalna politika

Na interes je otvorenost za sve gra?ane koji prihvataju programske ciljeve i zalau se za:- O?uvanje teritorijalnog integriteta i ja?anje dravnog suvereniteta...

Vie...

Vladavina prava

News image

Vladavina prava

Ukidanje pojedina?ne i grupne samovolje jedna je od osnovnih svrha demokratije i zna?i uspostavljanje vladavine prava. Punovane odluke i cjelokupno djelovanje ...

Vie...

Ekonomija

News image

Ekonomija

Nereguslisana trina privreda neizbjeno vodi povremenim poreme?ajima, zastojima i kriznim situacijama, u kojima propada znatan dio drutvenog bogatstva, i u k...

Vie...