Greška
Načelnik.ba
02. 03. 2021

Odrano takmi?enje u streljatvu za mukarce i ene

1111 Najboljim strelcima u kategoriji ena i mukaraca dodijeljene zahvalnice, pehari i...

Odrana Revija kulturno umjetni?kog stvaralatva

U?enici novosarajevskih osnovnih kola priredili bogat kulturno-umjetni?ki program povodom...

Odrana Brdsko-biciklisti?ka utrka Fikret Krakonja Novo Sarajevo 2017

U okviru obiljeavanja Dana Op?ine Novo Sarajevo odran i memorijalni Malonogometni turnir...

Novi kabinet prirodnih nauka u O Velei?ki heroji

Novoopremljeni kabinet fizike, hemije i biologije sve?ano otvorio na?elnik Op?ine Novo Sar...

Nerijeenim rezultatom odigrana revijalna utakmica NK Pofali?ki FK eljezni?ar

U povodu Dana reintegracije Grbavice na poluvremenu utakmice sve?ano puteni u rad novoizr...

 • Odrano takmi?enje u streljatvu za mukarce i ene

  Ponedjeljak, 15 Maj 2017 09:40
 • Odrana Revija kulturno umjetni?kog stvaralatva

  Petak, 12 Maj 2017 08:41
 • Odrana Brdsko-biciklisti?ka utrka Fikret Krakonja Novo Sarajevo 2017

  Petak, 12 Maj 2017 08:27
 • Novi kabinet prirodnih nauka u O Velei?ki heroji

  Srijeda, 29 Mart 2017 10:02
 • Nerijeenim rezultatom odigrana revijalna utakmica NK Pofali?ki FK eljezni?ar

  Ponedjeljak, 20 Mart 2017 09:36
Potpredsjednica Federacije BiH u posjeti Op?ini Novo Sarajevo PDF E-mail
Autor Administrator   
Utorak, 07 Februar 2017 13:56

pf1Op?inski na?elnik Nedad Koldo i potpredsjednica FBiH Melika Mahmutbegovi?obili Centar za zdravo starenje, Memorijalni centar, Sportsku dvoranu i Centar "Boko Buha"

Potpredsjednica Federacije Bosne i Hercegovine Melika Mahmutbegovi? u srijedu, 01. februara posjetila je Op?inu Novo Sarajevo gdje ju je primio op?inski na?elnik Nedad Koldo sa saradnicima. Tim povodom, na?elnik Koldo predstavio je potpredsjednici Mahmutbegovi? realizirane projekte u prethodnom periodu, te planirane aktivnosti za naredni period, posebno isti?u?i realizaciju kapitalnih projekata poput izgradnje sportske dvorane, uspostave mree centara za zdravo strarenje, otvaranje Memorijalnog centra, te niza drugih projekata.

Više...
 
PDF E-mail
Autor samih   
Srijeda, 01 Februar 2017 11:47

zOp?inski na?elnik Nedad Koldo uru?io ?ek od 100.000 KM FK eljezni?ar za izgradnju isto?ne tribine stadiona Grbavica

U okviru aktivnosti na realizaciji projekta Evropska Grbavica,a koji provodi FK eljezni?ar sa ciljem obezbje?ivanja uslova za zadovoljavanje kriterija za odravanje utakmica u prvom i drugom pretkolu evropskih takmi?enja, svoj doprinos dala je i Op?ina Novo Sarajevo.

Tim povodom, u Plavom salonu stadiona Grbavica u ponedjeljak, 30. januara odrana je konferencija za medije na kojoj je na?elnik Op?ine Novo Sarajevo Nedad Koldo uru?io ?ek za izgradnju isto?ne tribine. Prisutnim medijima obratili su se direktor FK eljezni?ar Mirsad iljak, ?lan Upravnog odbora Kluba Almir Hadiosmanovi?, te op?inski na?elnik Nedad Koldo.

Više...
 
PDF E-mail
Autor samih   
Ponedjeljak, 30 Januar 2017 09:31

vsa1U Me?unarodnom centru za djecu i omladinu uprili?ena izloba radova, projekcija kratkometranog filma, te mini koncert Male kole flaute

U Me?unarodnom centru za djecu i omladinu Novo Sarajevo u petak, 27. januara odrana je zavrna manifestacija projekta Vankolske aktivnosti 2016. godine, koji ve? tre?u godinu zaredom finansijski podrava Op?ina Novo Sarajevo.

U okviru Vankolskih aktivnosti realizovano je pet besplatnih radionica za u?enike novosarajevskih osnovnih kola u trajanju od est mjeseci i to: Modni eko dizajn, Mala kola flaute, Fotografska sekcija na temu Zatita okolia, snimanje filma Na pola puta do unitenja, Modni eko dizajn, te prezentacija radova radionice ?epo ?ilim u okviru koje su djeca , po uzoru na bosansku aru, uradila ?ilim od ?epova .

Više...
 
PDF E-mail
Autor Administrator   
Srijeda, 01 Februar 2017 11:35

itProjekat Udruenja Organizacija porodica ehida i poginulih boraca Novo Sarajevo podrala Op?ina Novo Sarajevo

Udruenje Organizacija porodica ehida i poginulih boraca Novo Sarajevo realiziralo je projekat U?imo IT zajedno , kojeg je finansijski podrala Op?ina Novo Sarajevo putem Javnog poziva za finansiranje projekata iz oblasti bora?ko invalidske zatite.

U sali Op?inskog vije?a Novo Sarajevo u ponedjeljak, 30. januara uprili?ena je zavrna manifestacija u okviru projekta, na kojoj su uru?eni certifikati za 113 djece ehida i poginulih boraca, koji su uspjeno zavrili kurseve web design-a i ECDL-a.

Više...
 
PDF E-mail
Autor Administrator   
Ponedjeljak, 30 Januar 2017 09:20

czs2Predstavljene aktivnosti Centra za zdravo starenje Velei?i u prethodnom periodu, te planovi za naredni period

Nastupom ?lanova hora Sevdalije u utorak, 17. januara ove godine po?elo je sve?ano obiljeavanje prve godinjice od otvaranja Centra za zdravo starenje u naselju Velei?i, na kojem su prisustvovali brojni gosti i prijatelji Centra, me?u kojima je na?elnik Op?ine Novo Sarajevo Nedad Koldo sa saradnicima, predsjedavaju?a Op?inskog vije?a Novo Sarajevo Ana Balti? i vije?nici, predstavnici UNDP-BiH, te ?lanovi Centra za zdravo starenje Op?ine Centar Sarajevo.

Više...
 
Više članaka...


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Socijalna politika

News image

Socijalna politika

Na interes je otvorenost za sve gra?ane koji prihvataju programske ciljeve i zalau se za:- O?uvanje teritorijalnog integriteta i ja?anje dravnog suvereniteta...

Vie...

Vladavina prava

News image

Vladavina prava

Ukidanje pojedina?ne i grupne samovolje jedna je od osnovnih svrha demokratije i zna?i uspostavljanje vladavine prava. Punovane odluke i cjelokupno djelovanje ...

Vie...

Ekonomija

News image

Ekonomija

Nereguslisana trina privreda neizbjeno vodi povremenim poreme?ajima, zastojima i kriznim situacijama, u kojima propada znatan dio drutvenog bogatstva, i u k...

Vie...