Greška
Načelnik.ba
02. 03. 2021

Odrano takmi?enje u streljatvu za mukarce i ene

1111 Najboljim strelcima u kategoriji ena i mukaraca dodijeljene zahvalnice, pehari i...

Odrana Revija kulturno umjetni?kog stvaralatva

U?enici novosarajevskih osnovnih kola priredili bogat kulturno-umjetni?ki program povodom...

Odrana Brdsko-biciklisti?ka utrka Fikret Krakonja Novo Sarajevo 2017

U okviru obiljeavanja Dana Op?ine Novo Sarajevo odran i memorijalni Malonogometni turnir...

Novi kabinet prirodnih nauka u O Velei?ki heroji

Novoopremljeni kabinet fizike, hemije i biologije sve?ano otvorio na?elnik Op?ine Novo Sar...

Nerijeenim rezultatom odigrana revijalna utakmica NK Pofali?ki FK eljezni?ar

U povodu Dana reintegracije Grbavice na poluvremenu utakmice sve?ano puteni u rad novoizr...

 • Odrano takmi?enje u streljatvu za mukarce i ene

  Ponedjeljak, 15 Maj 2017 09:40
 • Odrana Revija kulturno umjetni?kog stvaralatva

  Petak, 12 Maj 2017 08:41
 • Odrana Brdsko-biciklisti?ka utrka Fikret Krakonja Novo Sarajevo 2017

  Petak, 12 Maj 2017 08:27
 • Novi kabinet prirodnih nauka u O Velei?ki heroji

  Srijeda, 29 Mart 2017 10:02
 • Nerijeenim rezultatom odigrana revijalna utakmica NK Pofali?ki FK eljezni?ar

  Ponedjeljak, 20 Mart 2017 09:36
PDF E-mail
Autor samih   
Utorak, 14 Februar 2017 13:35

skPotpisan Ugovor za izvo?enje radova sa firmom Harysco d.o.o. Sarajevo

Na?elnik Op?ine Novo Sarajevo Nedad Koldo i direktor firme Harysco d.o.o. Sarajevo Mujo Ze?o u ponedjeljak, 13. februara potpisali su Ugovor za izvo?enje radova na izgradnji separatne kanalizacione mree u naselju Velei?i. Ovim radovima bit ?e obuhva?ene ulice Ru?era Bokovi?a, Velei?i i Isaka Samokovlije, a ukupna duina trase je oko 800 metara.

Više...
 
PDF E-mail
Autor Administrator   
Utorak, 14 Februar 2017 13:26

mc6Uprili?en obilazak izlobe ratnih fotografija i historijski ?as o periodu odbrane Sarajeva i Op?ine Novo Sarajevo

U?enici O Grbavica I, u petak, 10. februara obili su Memorijalni centar Novo Sarajevo, te pored stalne postavke o ratnim vojnim jedinicama iz perioda 1992. 1995. sa podru?ja op?ine Novo Sarajevo, obili su i privremenu izlobu ratnih fotografija i zastava Prvog korpusa Armije RBiH. Tim povodom, ratni vojni komandant Mehemed Cero u?enicima od estog do osmog razreda odrao je historijski ?as o periodu odbrane Sarajeva i Op?ine Novo Sarajevo. Historijskom ?asu prisustvovao je op?inski na?elnik Nedad Koldo, te na?elnik Op?ine Centar Nedad Ajnadi?, koji je ovom prilikom donirao i odre?eni broj knjiga kako bi se obogatio bibliotetski fond Memorijalnog centra.

Više...
 
PDF E-mail
Autor samih   
Utorak, 07 Februar 2017 14:13

mar2Na spomen-obiljeju ubijenim Sarajlijama, cvije?e poloili brojni visoki zvani?nici i delegacije me?u kojima je i op?inski na?elnik Nedad Koldo

Polaganjem cvije?a, minutom utnje i u?enjem Fatihe, u nedjelju 05. februara ove godine obiljeena je 23. godinjica Dana sje?anja na sve poginule gra?ane glavnog grada BiH u periodu od 1992. do 1995. godine te povodom 23. godinjice stradanja gra?ana Sarajeva na pijaci Markale.
Me?u brojnim visokim zvani?nicima i delegacijama koje su poloile cvije?e na spomen-obiljeje ubijenim Sarajlijama, cvije?e je poloio i na?elnik Op?ine Novo Sarajevo Nedad Koldo, te druge delegacije udruenja i organizacija.

Više...
 
PDF E-mail
Autor Administrator   
Utorak, 07 Februar 2017 14:20

eb1Op?inski na?elnik Nedad Koldi i direktor firme Manjo Ibro Manji? potpisali Ugovor o izvo?enju radova

Na?elnik Op?ine Novo Sarajevo Nedad Koldo i direktor firme Manjo d.o.o. Sarajevo Ibro Manji? u utorak, 07. februara ove godine potpisali su Ugovor o izvo?enju radova na izgradnji kanalizacione i rekonstrukciji vodovodne mree u dijelu Ulice Emerika Bluma, na podru?ju MZ Kova?i?i.

Više...
 
Otvoreni novi parkovi u Novom Sarajevu PDF E-mail
Autor samih   
Utorak, 07 Februar 2017 14:07

parkPark za ku?ne pse u ulici Aleja lipa na Grbavici prvi ove vrste u Kantonu Sarajevo

Na?elnik Op?ine Novo Sarajevo Nedad Koldo i predstavnici KJKP Park u petak, 03. februara ove godine obili su novoizgra?eni park za pse u ulici Aleja Lipa na Grbavici, prvi ove vrste u Kantonu Sarajevo, te tom prilikom ustupili isti na koritenje vlasnicima pasa. Park za pse podijeljen je na dva dijela, za velike i male pse, a opremljen je standardnim urbanim mobilijarom (korpe za sitni otpad i klupe), zatim korpama za pse?i izmet, te rekvizitima za igru i dresuru pasa.

Više...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Socijalna politika

News image

Socijalna politika

Na interes je otvorenost za sve gra?ane koji prihvataju programske ciljeve i zalau se za:- O?uvanje teritorijalnog integriteta i ja?anje dravnog suvereniteta...

Vie...

Vladavina prava

News image

Vladavina prava

Ukidanje pojedina?ne i grupne samovolje jedna je od osnovnih svrha demokratije i zna?i uspostavljanje vladavine prava. Punovane odluke i cjelokupno djelovanje ...

Vie...

Ekonomija

News image

Ekonomija

Nereguslisana trina privreda neizbjeno vodi povremenim poreme?ajima, zastojima i kriznim situacijama, u kojima propada znatan dio drutvenog bogatstva, i u k...

Vie...