Greška
Načelnik.ba
02. 03. 2021

Odrano takmi?enje u streljatvu za mukarce i ene

1111 Najboljim strelcima u kategoriji ena i mukaraca dodijeljene zahvalnice, pehari i...

Odrana Revija kulturno umjetni?kog stvaralatva

U?enici novosarajevskih osnovnih kola priredili bogat kulturno-umjetni?ki program povodom...

Odrana Brdsko-biciklisti?ka utrka Fikret Krakonja Novo Sarajevo 2017

U okviru obiljeavanja Dana Op?ine Novo Sarajevo odran i memorijalni Malonogometni turnir...

Novi kabinet prirodnih nauka u O Velei?ki heroji

Novoopremljeni kabinet fizike, hemije i biologije sve?ano otvorio na?elnik Op?ine Novo Sar...

Nerijeenim rezultatom odigrana revijalna utakmica NK Pofali?ki FK eljezni?ar

U povodu Dana reintegracije Grbavice na poluvremenu utakmice sve?ano puteni u rad novoizr...

 • Odrano takmi?enje u streljatvu za mukarce i ene

  Ponedjeljak, 15 Maj 2017 09:40
 • Odrana Revija kulturno umjetni?kog stvaralatva

  Petak, 12 Maj 2017 08:41
 • Odrana Brdsko-biciklisti?ka utrka Fikret Krakonja Novo Sarajevo 2017

  Petak, 12 Maj 2017 08:27
 • Novi kabinet prirodnih nauka u O Velei?ki heroji

  Srijeda, 29 Mart 2017 10:02
 • Nerijeenim rezultatom odigrana revijalna utakmica NK Pofali?ki FK eljezni?ar

  Ponedjeljak, 20 Mart 2017 09:36
PDF E-mail
Autor samih   
Petak, 12 Maj 2017 08:07

zdravljef3Aktivnost promocije zdravlja podrala Op?ina Novo Sarajevo

U okviru obiljeavanja Dana Kantona Sarajevo, Zavod za javno zdravstvo KS u saradnji sa osnovnim kolama Grbavica I i Grbavica II, te Centrom za zdravo starenje Novo Sarajevo organizovali su etnju za zdravlje u cilju promocije zdravlja, odnosno fizi?ke aktivnosti.

etnja je odrana u utorak, 9. maja ove godine Vilsonovim etalitem. Op?ina Novo Sarajevo podrala je navedenu akciju, a etnji se pridruio i na?elnik Op?ine Novo Sarajevo Nedad Koldo.

Više...
 
PDF E-mail
Autor samih   
Petak, 12 Maj 2017 08:00

vrtick6Povodom Dana Op?ine bogat kulturno-zabavni program priredili u?enici novosarajevskih vrti?a

U dvoritu vrti?a Kouta, 08. maja ove godine u okviru obiljeavanja 16. maja Dana Op?ine Novo Sarajevo uprili?ena je sve?ana priredba pod nazivom Radost vrti?a na kojoj su u?estvovali maliani iz est vrti?a JU Djeca Sarajeva i privatne predkolske ustanove Amel i Nur.

Više...
 
PDF E-mail
Autor samih   
Srijeda, 26 April 2017 08:22

mzcvthDelegacija Op?ine Novo Sarajevo poloila cvije?e na spomen obiljejima Trg heroja i ?engi? Vila

Dan mjesnih zajednica Trg heroja i ?engi? Vila I sve?ano je obiljeen 21. aprila ove godine.

Tim povodom, delegacija Op?ine Novo Sarajevo, predvo?ena op?inskim na?elnikom Nedadom Koldom, zajedno sa predstavnicima Savjeta mjesne zajednice, bora?kih udruenja i porodica ehida i poginulih boraca poloila je svije?e i odala po?ast na spomen - obiljeju Trg heroja. Ovo mjesno podru?je ima 57 ehida i poginulih boraca ?ija imena se nalaze na Spomen obiljeju Trg heroja.

Više...
 
PDF E-mail
Autor samih   
Srijeda, 26 April 2017 08:30

tvs6Turnir u Sportskoj dvorani na Grbavici sve?ano otvorio op?inski na?elnik Nedad Koldo

U subotu 22. aprila ove godine u Sportskoj dvorani na Grbavici odran je tradicionalni, ove godine 25. po redu Memorijalni judo turnir Vinko amarli?. Na ovogodinjem jubilarnom turniru u organizaciji Sportskog drutva eljezni?ar u?estvuje preko 400 takmi?ara iz Srbije, Hrvatske, Crne Gore, Makedonije, Slovenije i BiH.

Više...
 
PDF E-mail
Autor samih   
Petak, 07 April 2017 14:13

pnisan6Op?ina Novo Sarajevo izvrila nabavku vozila u okviru opremanja Jedinice za obezbje?enje i zatitu civilne zatite Op?ine

Ispred zgrade Op?ine Novo Sarajevo u petak, 07. marta ove godine izvrena je sve?ana primopredaja dva terenska vozila marke Suzuki Vitara za potrebe Jedinice za obezbje?enje i zatitu civilne zatite Op?ine Novo Sarajevo, organizovane u II policijskoj upravi Novo Sarajevo.

Sve?anoj primopredaji prisustvovali su na?elnik Op?ine Novo Sarajevo Nedad Koldo sa saradnicima, ministar unutranjih poslova KS Vedran Mulabdi?, policijski komesar MUP-a KS Mevludin Halilovi?, na?elnik II PU Muhamed Hasanovi?, komandir II PU Asim Merdanovi?, zatim predsjedavaju?a Op?inskog vije?a Novo Sarajevo Ana Balti? i vije?nici OV.

Više...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Socijalna politika

News image

Socijalna politika

Na interes je otvorenost za sve gra?ane koji prihvataju programske ciljeve i zalau se za:- O?uvanje teritorijalnog integriteta i ja?anje dravnog suvereniteta...

Vie...

Vladavina prava

News image

Vladavina prava

Ukidanje pojedina?ne i grupne samovolje jedna je od osnovnih svrha demokratije i zna?i uspostavljanje vladavine prava. Punovane odluke i cjelokupno djelovanje ...

Vie...

Ekonomija

News image

Ekonomija

Nereguslisana trina privreda neizbjeno vodi povremenim poreme?ajima, zastojima i kriznim situacijama, u kojima propada znatan dio drutvenog bogatstva, i u k...

Vie...