Greška
Načelnik.ba
02. 03. 2021

Odrano takmi?enje u streljatvu za mukarce i ene

1111 Najboljim strelcima u kategoriji ena i mukaraca dodijeljene zahvalnice, pehari i...

Odrana Revija kulturno umjetni?kog stvaralatva

U?enici novosarajevskih osnovnih kola priredili bogat kulturno-umjetni?ki program povodom...

Odrana Brdsko-biciklisti?ka utrka Fikret Krakonja Novo Sarajevo 2017

U okviru obiljeavanja Dana Op?ine Novo Sarajevo odran i memorijalni Malonogometni turnir...

Novi kabinet prirodnih nauka u O Velei?ki heroji

Novoopremljeni kabinet fizike, hemije i biologije sve?ano otvorio na?elnik Op?ine Novo Sar...

Nerijeenim rezultatom odigrana revijalna utakmica NK Pofali?ki FK eljezni?ar

U povodu Dana reintegracije Grbavice na poluvremenu utakmice sve?ano puteni u rad novoizr...

 • Odrano takmi?enje u streljatvu za mukarce i ene

  Ponedjeljak, 15 Maj 2017 09:40
 • Odrana Revija kulturno umjetni?kog stvaralatva

  Petak, 12 Maj 2017 08:41
 • Odrana Brdsko-biciklisti?ka utrka Fikret Krakonja Novo Sarajevo 2017

  Petak, 12 Maj 2017 08:27
 • Novi kabinet prirodnih nauka u O Velei?ki heroji

  Srijeda, 29 Mart 2017 10:02
 • Nerijeenim rezultatom odigrana revijalna utakmica NK Pofali?ki FK eljezni?ar

  Ponedjeljak, 20 Mart 2017 09:36
PDF E-mail
Autor samih   
Ponedjeljak, 15 Maj 2017 09:40

strijelac2

Najboljim strelcima u kategoriji ena i mukaraca dodijeljene zahvalnice, pehari i medalje

U povodu obiljeavanja Dana Op?ine Novo Sarajevo u Sportskoj dvorani na Grbavici 13. maja ove godine odran je Takmi?enje u streljatvu za mukarce i ene u organizaciji Strelja?kog kluba Igman Hadi?i, a pod pokroviteljstvom Op?ine Novo Sarajevo.

Više...
 
Dodijeljene stipendije za djecu bez oba roditelja PDF E-mail
Autor samih   
Ponedjeljak, 15 Maj 2017 09:34

jetimi2Za ove namjene Op?ina Novo Sarajevo izdvojila sredstva u iznosu od 55.200 KM

U Memorijalnom centru Novo Sarajevo 11. maja ove godine op?inski na?elnik Nedad Koldo uru?io je stipendije za djecu bez oba roditelja sa podru?ja op?ine Novo Sarajevo, koji se nalaze na redovnom kolovanju, a na evidenciji su Centra za socijalni rad-Slube socijalne zatite Novo Sarajevo i nadlenih Op?inskih slubi.

Ove godine stipendije je dobilo 46 djece bez oba roditelja, za ta je Op?ina Novo Sarajevo u budetu izdvojila sredstva u iznosu od 55.200 KM.

Više...
 
PDF E-mail
Autor samih   
Ponedjeljak, 15 Maj 2017 09:21

mezarja2Povodom Dana Op?ine Novo Sarajevo cvije?e poloila delegacija Op?ine Novo Sarajevo predvo?ena Op?inskim na?elnikom

Delegacija Op?ine Novo Sarajevo koju je predvodio na?elnik Op?ine Nedad Koldo, zajedno sa predstavnicima bora?kih udruenja, ?lanovima porodica ehida i poginulih boraca 12. maja odala je po?ast i poloila cvije?e na mezarja i groblja u Kantonu Sarajevo. U?enjem Fatihe i minutom utnje svim ehidima i palim borcima po?ast je odana na ehidskom mezarju Kova?i, namezar generala Armije R BiH Rasima Deli?a,mezar prvog predsjednika Predsjednitva R BiH Alije Izetbegovi?a, zatim namezarju Alipaine damije,groblue Lav,mezarju Stadion,groblju Sveti Josip,Sveti Marko, te namezarju Bu?a Potok,Spomen parku Vraca igroblju Vlakovo spomen park Aleja veterana.Polaganju cvije?a prisustvovali su i u?enici novosarajevskih osnovnih kola.

Više...
 
PDF E-mail
Autor samih   
Ponedjeljak, 15 Maj 2017 09:28

ehid?lanovima porodica op?inski na?elnik Nedad Koldo uru?io prigodne nov?ane pomo?i

U Memorijalnom centru Novo Sarajevo, povodom obiljeavanja Dana Op?ine Novo Sarajevo 11. maja ove godine uprili?en je prijem za 100 porodica ehida i poginulih boraca sa podru?ja Novog Sarajeva. Tom prilikom, prisutni su imali priliku pogledati dokumentarni film o ehidima i poginulim borcima, te Memorijalnom centru na Kova?ima ?iji je autor Fond memorijala. Nakon filma, porodicama se obratio op?inski na?elnik Nedad Koldoisti?u?i da se ova aktivnost ve? tradicionalno organizira povodom obiljeavanja najzna?ajnijeg datuma za Op?inu Novo Sarajevo, kako bi se i na ovaj na?in pokazala briga i panja koju Op?ina prua ovim porodicama koje to svakako zasluuju, kao i drugi segmenti bora?ke populacije.

Više...
 
Dodijeljene stipendije za djecu bez oba roditelja PDF E-mail
Autor samih   
Petak, 12 Maj 2017 13:52

stipendijes4Za ove namjene Op?ina Novo Sarajevo izdvojila sredstva u iznosu od 55.200 KM

U Memorijalnom centru Novo Sarajevo 11. maja ove godine op?inski na?elnik Nedad Koldo uru?io je stipendije za djecu bez oba roditelja sa podru?ja op?ine Novo Sarajevo, koji se nalaze na redovnom kolovanju, a na evidenciji su Centra za socijalni rad-Slube socijalne zatite Novo Sarajevo i nadlenih Op?inskih slubi.

Više...
 
Više članaka...


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Socijalna politika

News image

Socijalna politika

Na interes je otvorenost za sve gra?ane koji prihvataju programske ciljeve i zalau se za:- O?uvanje teritorijalnog integriteta i ja?anje dravnog suvereniteta...

Vie...

Vladavina prava

News image

Vladavina prava

Ukidanje pojedina?ne i grupne samovolje jedna je od osnovnih svrha demokratije i zna?i uspostavljanje vladavine prava. Punovane odluke i cjelokupno djelovanje ...

Vie...

Ekonomija

News image

Ekonomija

Nereguslisana trina privreda neizbjeno vodi povremenim poreme?ajima, zastojima i kriznim situacijama, u kojima propada znatan dio drutvenog bogatstva, i u k...

Vie...